کتاب "بازیچه دست دیگران نشوید" اثری است از ژاگ ریگارد و ترجمه پیمان حسینی که نسخه اصلی آن در سال 2010 منتشر شد و با صدای "ایمان ساکی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.