سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

کیارش ساعتچی

نویسنده
کیارش ساعتچی پزشک طب سوزنی و لیزرتراپیست و مدرس دانشگاهی طب کل نگر و مشاور در زمینه اصلاح شیوه زندگی و مدیریت استرس است. کتاب سخنگوی "تن آرامی" با نویسندگی و صدای "کیارش ساعتچی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.