کتاب سخنگوی "پیام های فرشتگان" به نویسندگی "یوان ناکاموری" با صدای "مسیحا برزگر" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.