سبد خريد شما : 0
?>

از نویسندگان محبوبتان فاصله نگیرید!

از نویسندگان محبوبتان فاصله نگیرید!

 

اگر این روزها  بر روی هر ارتباطی دست گذاشته، اگر دوری و دوستی شده رسم‌الخط زندگی‌های فعلی ما، اما به جهان کتاب‌ها باید بیش از هر زمان دیگری نزدیک شد و بدون هیچ حد و مرزی دوست‌شان گرفت.

پس کتاب بشنوید و از نویسندگان محبوبتان فاصله نگیرید!

 

 

آثار نویسندگان محبوب را در اینستاگرام و سایت «نوین کتاب گویا» جستجو کنید و بشنوید.