سبد خريد شما : 0
?>

از نویسندگان محبوبتان فاصله نگیرید!

از نویسندگان محبوبتان فاصله نگیرید! 

 

فاصله ها؛ امان از فاصله ها

روزگاری تنها عاشقان از فاصله شکایت داشتند؛ اما این روزها فاصله امان از همه بریده، چه از نوع اجتماعی باشد چه دوری یاران و دوستان و …

انسان فرزند رویاهای خویش است و کتاب، ذهن ما را به دنیایی بدون فاصله و محدودیت هدایت می‌کند.

 

پس از نویسندگان محبوبتان فاصله نگیرید!

 

 

 

 

آثار نویسندگان محبوب را در اینستاگرام نوین کتاب و سایت نوین کتاب گویا جستجو کنید و بشنوید.