سبد خريد شما : 0
?>

جایگاه حقوق فرهنگی در ایران و اسناد بین‌الملل کجاست؟

کتاب حقوق فرهنگی در ایران و اسناد بین‌الملل

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب « حقوق فرهنگی در ایران و اسناد بین‌الملل » تالیف
منصوره فصیح‌رامندی به تضمینات حقوق فرهنگی افراد و تکالیف دولت اسلامی در قبال تامین این حقوق و
بررسی وضعیت آن در حقوق بین‌الملل اختصاص دارد.

کتاب در چهار فصل تنظیم شده که سرفصل‌های آن عبارتند از «مبانی نظری حقوق فرهنگی»،
«ترسیم حقوق فرهنگی براساس نظام مطلوب و موجود در اسلام»، « حقوق فرهنگی در اسناد و رویه بین‌الملل »
و «جایگاه حقوق فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».

پشت جلد کتاب

پشت جلد کتاب با اشاره به تقسیم‌بندی مطالعات حقوق فرهنگی به سه بخش آمده است:
«بررسی تضمینات حقوق فرهنگی افراد و تکالیف دولت اسلامی در قبال تامین این حقوق و
بررسی وضعیت آن در حقوق بین‌الملل است. احکام اسلامی نه تنها شکل و قالب حقوق فرهنگی
بلکه محتوای این حقوق را نیز مشخص می‌سازند، در حالی که در حقوق بین‌الملل فرهنگی، معمولا
محتوای حق‌های فرهنگی مشخص نیست.

بنابراین اگر مطالعات حقوق فرهنگی را به سه بخش تقسیم کنیم، بدیهی است یک قسمت عمده آن
بررسی احکام اسلام در زمینه فرهنگ و حقوق فرهنگی به عنوان پایه نظام حقوقی ایران در این زمینه است.
بنابراین به منظور ایجاد یک پیوند علمی سازنده میان مطالعات اسلامی، حقوق داخلی و بین‌المللی و
بهره‌گیری از دستاوردهای علمی این سه حوزه و اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ، مطالعه حقوق فرهنگی
باید با اتکای توامان بر هر سه بعد حقوق اسلامی ، داخلی و بین‌المللی صورت بگیرد.»

کتاب « حقوق فرهنگی در ایران و اسناد بین‌الملل » تالیف منصوره فصیح‌رامندی در ۲۱۱ صفحه،
شمارگان پنجاه نسخه و به قیمت ۱۶ هزار و پانصد تومان از سوی پژوهشکده فرهنگ، پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات منتشر شده است.

به نقل از خبرگزاری کتاب IBNA ایبنا

goo.gl/YHMvyT