سبد خريد شما : 0
?>

روایت مهرداد اسکویی از شاعرانگی خسرو سینایی

به گزارش خبرنگار مهر، جشن امضای کتاب صوتی یادگاری شامل شعرهای خسرو سینایی از سینماگران باسابقه کشور که با صدای او و مهرداد اسکویی
منتشر شده است در محل غرفه نوین کتاب گویا و با حضور علاقه مندان به این دو هنرمند برگزار شد.
در این مراسم مهرداد اسکویی درباره این کتاب و نحوه شکل گیری و ایجاد آن گفت: من هرگز نمی دانستم آقای سینایی شعر می گوید. مصاحبه هایش را
خوانده بودم و آثارش را هم دیده بودم و ارادت ویژه ای داشتم اما از شعرهایش خبر نداشتم. کتاب این اشعار را خودش به من هدیه داد و وقتی کتاب را دیدم
شوکه شدم. 
وی افزود: آقای سینایی اتاق کاری دارد در ضلع غربی منزلش که این اشعار در آن متولد شده است. من این اتاق را خیلی دوست دارم؛ پنجره های رو به
باغچه اش را. در همین اتاق بود که روزی به ایشان گفتم که من به عنوان یک زندگی نامه خوان حرفه ای متاسفم که هم عصر بسیاری از چهره ها نبوده ام
اما خیلی خوشحالم که هم عصر شمام و می توانم شما را عمیقا درک و دریافت کنم.
اسکویی ادامه داد: بسیاری از شعرهای این کتاب انگار احساس و درونیات خود من بود و حس کردم که این شعرها من را به گستره تازه ای مرتبط می کند.
برای همین از ایشان خواستم که کتاب صوتی بر اساس این اشعار ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه این مجموعه نخستین اثر از مجموعه آثار صوتی سینماگران شاعر است، تصریح کرد: مضمون اصلی آثار این کتاب عشق است و نگاهی
عارفانه که آقای سینایی به زندگی از تولد تا مرگ دارد. تصویری که از ایشان در این شعرها  به دست می آوریم با تصویری که از او در قالب سینما داریم
بسیار متفاوت است. این شعرها بخش ناگفته سینمایی آقای سینایی است.

به نقل از مهر