سبد خريد شما : 0
?>

چطور با دنیای شوپنهاور آشنا شویم؟

انتشارات مرکز مجموعه آثاری دارد که از آرتور شوپنهاور که در آنها مسائل مختلف را از دیدگاه این فیلسوف نقل کرده است. علی عبداللهی، مترجم، این مجموعه‌ها تهیه، تنظیم و جمع‌آوری کرده است. عناوین مختلف این آثار اکنون در نوین کتاب گویا در قالب کتاب صوتی با صدای گویندگان مختلف منتشر شده است که برخی از آنها عبارتند: «هنر خودشناسی»، «هنر رنجاندن»، «هنر خوشبختی» و «هنر رفتار با زنان».

علی عبداللهی در مقدمه «هنر خوشبختی» می‌نویسد: «این کتاب مجموعه‌ای است از قطعات تاکنون منتشرنشده از شوپنهاور با تصحیح دقیق و موشکفانه. تصحیحی هوشمندانه و با استفاده از نسخه‌های متعدد دست‌نوشته‌های بازمانده از شوپنهاور که در آرشیوهای مختلف فراهم آمده است. منابع پژوهشگر و گردآورندهِ این اثر، دو دسته‌اند: یا از خلال دست‌نوشته‌هایی استخراج شده‌اند که در سال‌های مختلف به اهتمام افراد مختلف منتشر شده‌اند، یا از میان آثاری که تاکنون هرگز منتشر نشده‌اند و کماکان در آرشیو شوپنهاور محفوظند و در دسترس شوپنهاورپژوهان قرار دارند.»

هر کدام از این آثار به نحوی افکار شوپنهاور را نشان می‌دهند. برای نمونه، در کتاب «هنر خودشناسی» مترجم در مقدمه می‌گوید: «شوپنهاور در این اثر، ضمن اشاره دقیق به تجربه‌های شخصی خود در زمینه‌های گوناگون، کتاب را با ضمیر اول شخص مفرد می‌نویسد و می‌کوشد در روند شکل‌گیری آن، به گونه‌ای خودشناسی ویژه برسد.»

شوپنهاور یک فیلسوف رک‌گو است. بدون هیچ پرده‌پوشی از تجربیات خودش می‌گوید. شنیدن این آثار باعث می‌شود تا بدون پیچیدگی خاصی، مخاطب با دنیای این فیلسوف آشنا شود و بداند که شوپنهاور جهان را از چه منظری می‌دیده است.

سه کتاب «هنر رنجاندن»، «هنر خودشناسی» و «هنر خوشبختی» نوشته آرتور شوپنهاور با ترجمه علی عبداللهی از نشر مرکز، با صدای حسن آزادی، از گویندگان حرفه‌ای رادیو و صداپیشه و دوبلور، از سوی انتشارات نوین کتاب گویا در قالب کتاب صوتی منتشر شده است.