سبد خريد شما : 0
?>

کالیگولا

کتاب صوتی نمایشنامه کالیگولا

 

۳۱ اوت روز تولد کالیگولا، یکی از بدنام‌ترین مردان تاریخ و یکی از فرمانرواهای رومی از خانواده‌ی آگوستوس است. گایوس سزار که به کالیگولا معروف بود، در سال ۳۷ میلادی به پادشاهی رسید. سربازان ارتش، که پدرش فرماندهی آنان را برعهده داشت، نام مستعار کالیگولا را به او دادند، چراکه او پوتین‌های سربازیِ کوچکی به پا می‌کرد.

کالیگولا نمایش‌نامه‌ای است از آلبر کامو که نوشتن آنرا در سال ۱۹۳۹ آغاز کرد و اولین نسخه‌ی آن در ماه مه ۱۹۴۴ به چاپ رسید. این نمایش بر پایه‌ی زندگی کالیگولا، سومین امپراتور روم نوشته شده‌است که در ۲۱ سالگی بر تخت امپراتوری نشست و در سال ۴۱ میلادی کشته شد. زندگی این امپراطور پس از مرگ خواهر و معشوقه‌اش -دروزیلا- کاملاً تغییر می‌کند. سرگذشت کالیگولا متکی بر اسناد تاریخی است.

 

اما کالیگولا نام یکی از نمایشنامه‌هایی است که کامو در سال ۱۹۳۸، هنگامی که هنوز مقیم الجزایر بود. آلبر کامو در این نمایشنامه برداشتی خاص از زندگی این امپراتور جوان داشته‌ است.

کالیگولا معتقد بود که در سراسر امپراطوری روم تنها شخصی‌ست که آزاد است و آمده تا اینکه آزادی را به دیگران نیز بیاموزد و بر این باور بود که با این آزادی، آزمون بزرگی آغاز می‌شود.

کالیگولا مردی بود که شور زندگی او را تا جنون تخریب پیش راند. مردی که از بس به اندیشه‌ی خود وفادار بود، وفاداری به انسان را از یاد برده بود.

 

کتاب صوتی کالیگولا را می‌توانید با ترجمه پری صابری و خوانش جمعی از گویندگان بشنوید.

 

کتاب صوتی کالیگولا