سبد خريد شما : 0
?>

یونگ و روانشناسی تحلیلی

به مناسبت ۱۴۵امین سال تولد کارل گوستاو یونگ 

«شناخت تاریکی خود، بهترین روش برای کنار آمدن با تاریکی‌های دیگران است.»

اگر به مسائل روانشناختی علاقه داشته باشید، حتماً نام کارل گوستاو یونگ، روانپزشک و رونکاو اهل سوئیس را شنیده‌اید. شیوه‌ای که یونگ پیش گرفت با نام روان‌شناسی تحلیلی شناخته می‌شود.

ناخودآگاه جمعی، سایه‌ها، پرسونا، عقده‌ها، آنیما و آنیموس، درونگرایی و برونگرایی از جمله مفاهیم روانشناسی‌ای هستند که یونگ آن‌ها را به کار می‌گرفت.

کارل گوستاو یونگ زندگی همراه با آگاهی را به‌مثابه زندگی حقیقی می‌دانست و معتقد بود «تبدیل شدن» به انسانی تازه رنج به همراه دارد. طبق نظر یونگ بیداری در زندگی هر فرد معلول توجه به درون اوست.

قبل از یونگ روان‌شناسان اعتقاد داشتند که رشد شخصیت انسان تا پنج سالگی است، ولی او اعتقاد داشت این فرآیند ۴ دوره دارد: دوران کودکی، نوجوانی و جوانی، میانسالی و کهنسالی. کارل گوستاو یونگ به رشد شخصیت انسان را در هر دوره‌ای از زندگی‌اش قائل بود. او برای تحلیل روان فرد از آزمون تداعی واژه‌ها، تحلیل نشانه‌ها و تجزیه‌ی رویاها استفاده می‌کرد. می‌توان گفت یونگ بسیار بیشتر از دیگران خواب و رؤیا و آرزوهای شخصی را دارای اهمیت می‌دانست و از آن‌ها برای درمان فرد استفاده می‌کرد. یونگ حداقل ۶۰ سال از عمر خود را صرف تحقیق در حوزه روان و مسائل مربوط به آن کرده است.

 

کتاب صوتی ضمیر پنهان یا نفس نامشکوف یونگ را می‌توانید با صدای مهبد قناعت‌پیشه بشنوید. از آنجا که شناخت روان آدمی و کشف درون هر فرد در زمره‌ مسائل مهم روان‌شناسی و روان‌کاوی در جهان معاصر است، یونگ، بزرگ‌ترین روانکاو قرن بیستم در این اثر به کاوش و تحلیل در این باره پرداخته است. یونگ نخست فردیت انسان را در جامعه‌ مدرن می‌شکافد، آن‌گاه به دین به عنوان وزنه‌ی تعادل‌بخش ذهنیت جمعی بشر و موقعیت غرب در برابر دین می‌پردازد و مسئله‌ی درک فرد از خویشتن و دیدگاه فلسفی و روان‌شناختی زندگی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

 

کتاب صوتی ضمیر پنهان یا نفس نامشکوف