سبد خريد شما : 0
?>

‌نوین‌کتاب؛ صدای هم‌نشینی هنرها

هر گوشه از شهر می‌تواند با روایتی بیامیزد و رنگ و نشان‌ تازه‌ای بگیرد. یک همراهی پروپیمان حتی وقتی بر سنگ‌فرش‌‌های خیابان راه می‌روی. یک ضیافت اختصاصی با همراهی #نویسنده، #راوی و #آهنگساز تا از «یار مهربان» بشنوی.

فکر کن! پرسه در شهر دیگر یک فعل ساده‌ نیست. کتاب تازه‌ای‌ست که به فهرستِ خوانده‌های شما اضافه می‌شود.