همین حالا کتابت رو انتخاب کن. 30% تخفیف، ویژه اولین خرید با کد تخفیف nkg30

مسابقه نوروزی نوین کتاب

مسابقه نوروزی نوین کتاب

مسابقه نوروزی نوین کتاب

جهت شرکت در مسابقه نوروزی نوین کتاب شعر زیر از حافظ را با صدای خود بخوانید و برای ما ارسال نمایید:

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی / از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن / که قارون را غلط‌ها داد سودای زراندوزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است / که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی / به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست / مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی

طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن / کلاه سروری آن است کز این ترک بردوزی

سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی / که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست / مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی

می‌ای دارم چو جان صافی و صوفی می‌کند عیبش / خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع / که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی

به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم / بیا ساقی که جاهل را هنیتر می‌رسد روزی

می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش / که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی

جوایز مسابقه
null
شرکت در مسابقه
فرصت شرکت در این مسابقه به پایان رسیده است!
نهلی اسلام زاده
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
نهلی اسلام زاده
۲۳ اسفند ۱۴۰۰

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است.