آیین رونمایی از کتاب شنیداری «لیلی لال»

این دَم، هزار زن در من به روایت رسیده ‏اند. و تو این راز را برایم به امانت…