سبد خريد شما : 0
آرش نصیرپور در رابطه با کتاب صوتی می گوید:
  1. با گوش سپردن به کتاب­های صوتی در اتلاف وقت خود صرفه­جویی کنید.
2.کتاب­های صوتی بهترین دوستانی هستند که می­توانند همراهمان باشند.
  1. وقت گرانبهای خود را با گوش سپردن به کتاب­های صوتی گرانبهاتر کنید.
کتاب‌‌های صوتی "هاگاکوره"، "فوق ستاره فروش شوید" ،"بیش از اندازه است" و "بهترین کارکنان خود را انتخاب کنید و در حفظ آن بکوشید" با صدای آرش نصیرپور توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.