سبد خريد شما : 0
امین پناهی در حرفه گویندگی فعالیت دارد و در سال 1397 همراه با جمعی از گویندگان در خوانش کتاب صوتی نمایشنامه خاطره‌ای از دو دوشنبه اثر آرتور میلر و لوئیجی پیراندلو در نوین کتاب مشارکت داشته است.