سبد خريد شما : 0
دکتر اورانوس قطبی‌نژاد آسمانی متولد سال 1348 است. تخصص او در حوزه روانشناسی و روان‌درمانگری کودک است و سابقه هفده سال تدریس مهارت‌های زندگی و خودشناسی دارد. او کتاب‌های روانشناسی متعددی را ترجمه کرده است که برخی از آنها عبارتند از: «خیره به خورشید نگریستن»، «او همسر من است، متعلق به تو نیست»، «گذر از افسردگی» و...

محصولات مرتبط با اورانوس قطبی‌نژاد آسمانی