سبد خريد شما : 0
او متولد 17 آوریل ۱۹۴۸، متخصص در فلسفه سیاسی و محقق در زمینه تاریخ نظریه‌هاست. وی استاد مدرسه اقتصاد لندن نیز هست. وی صاحب تالیفات قابل توجهی در این حوزه‌هاست. جان گری بنیادهای مشترک در اندیشه لیبرال را فرد گرایی، تساوی گرایی (در فرصت‌ها) و جهان گرایی برمی‌شمارد.