سبد خريد شما : 0
او متولد سال 67 است. از نوجواناني كار اجرا و گویندگی را در راديو سراسري شروع کرده و در برهه اي به عنوان تكنسين فني كار با ميز صدا و مباني صدا برداري رو آشنا و کار کرده اند. تحصيلات دانشگاهي ایشان مهندسي مواد بوده و فن بيان تدريس می کنند. نويسندگي در راديو و اجراي نمايشهاي راديويي از فعاليتهاي ديگر ایشان می باشد. سردبير،گوينده و مجري راديو هستند و در راديو ورزش نیز مشغول به فعاليت می باشند. کتاب های سخنگوی "ما به عشق محتاجیم"، "مسیحا"، "بازاریابی"، "خنده را از من بگیر" با صدای حافظ کاظم زاده توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.

محصولات مرتبط با حافظ کاظم زاده