سبد خريد شما : 0
محمد رضا قلمبر کار را از سال ۸۶ با نمایش های کوتاه رادیویی و همزمان در رادیو جوان شروع کرد. کتاب صوتی " دوازده داستان سرگردان" با ترجمه " بهمن فرزانه" و با صدای " محمدرضا قلمبر" توسط موسسه نوین کتاب گویامنتشر شده است.