سبد خريد شما : 0
سازماني تخصصي، پژوهشي و مستقل است كه از سال ۱۳۷۳ به همت جمعي از مربيان، مدرسان، نويسندگان و كارشناسان آموزش كودكان خردسال فعاليت خود را آغاز كرده است. كمك به زندگی سالم و شايسته براي همه كودكان خردسال و فراهم كردن فرصت‌هاي مناسب رشد همه جانبه برای آن‌ها، دورنمايي است كه موسسه براي تمامي كودكان متصور است.  با اين آگاهي كه توجه به برنامه‌هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال از همان بدو تولد موجب خواهد شد تا كودكان بتوانند به حداكثر توانايي‌ها و استعدادهاي خود دست يابند. اهداف موسسه پژوهشی كودكان دنيا: كمك به گسترش برنامه هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان عمومي ساختن آموزش پيش از دبستان به عنوان يكي از حقوق اساسي كودكان خردسال يافتن راه‌ها و روشهاي مدرن و خلاق آموزشي براي كودكان توانمند سازي مراقبين كودك در حمايت و مراقبت از رشد و تكامل كودكان در جوامع مختلفي محلي، شهري ، روستايي و ملي توسعه جوامع محلي، مبتني بر روشهاي مشاركتي در ارتباط با كودكان توجه به برنامه‌هاي غير رسمي و غير متمركز در آموزش كودكان روش هاي كار: تحقيق و پژوهش در زمينه آموزش كودكان خردسال و برنامه هاي ادغام يافته رشد و تكامل كودكان خردسال برگزاري سمينار، كارگاه  و دوره هاي آموزشي براي مربيان، معلمان، كارشناسان، مديران، والدين جلب مشاركت سازمان هاي دولتي و غير دولتي در حمايت از برنامه هاي مراقبت براي  رشد و تكامل كودكان آماده سازي منابع، كتاب، جزوه و فيلم هاي آموزشي براي مربيان، مديران و كارشناسان آموزشي و والدين كمك به تجهيز و راه اندازي انواع مراكز مراقبت و آموزش كودكان در سراسر كشور

محصولات مرتبط با موسسه پژوهشی کودکان دنیا