سبد خريد شما : 0
کتاب‌های  سخنگوی "افسردگی" و "بدبینی" با صدای دلارام شکوهی و کتاب سخنگوی "مذاکره" با صدای حسن آزادی و با موسیقی نیلوفر خوشنام و سپهر عباسی توسط نوین کتاب گویا منتشر شده است.