سبد خريد شما : 0
پیمان اسماعیلی در سال ۱۳۵۶ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. او در سال ۱۳۷۴ در رشته مهندسی برق وارد دانشگاه علم و صنعت ایران شد. از او سه مجموعه داستان به نام‌های برف و سمفونی ابری، جیب‌های بارانی‌ات را بگرد و همین امشب برگردیم و یک رمان به نام نگهبان منتشر شده است. او برای مجموعه داستان برف و سمفونی ابری جایزه روزی روزگاری، مهرگان، گلشیری و منتقدان و نویسندگان مطبوعات را دریافت کرد. مجموعه داستان جیب‌های بارانی ات را بگرد در سال ۱۳۸۵ در جایزه ادبی اصفهان شایسته تقدیر دانسته شد. اثر دیگر او ، مجموعه داستان «همین امشب برگردیم»، در نظرسنجی مجله تجربه در سال ۱۳۹۵ به عنوان بهترین مجموعه داستان سال انتخاب شد.

محصولات مرتبط با پیمان اسماعیلی